Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder datorn för kommunikation mellan lärare och elever. Elever och lärare befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker. Det ska inte blandas ihop med distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi stödjer elever, de lokala lärarna och skolor via fjärrundervisning.

Fjärrskolan har fyra huvudområden: modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål, moderna språk och svenska som andraspråk. Vi ordnar även språkintroduktion och andra typer av studiehandledning.

Vi jobbar både med ungdomar och vuxna och kan skräddarsy undervisningen så den passar dina elever.

Vill du veta mer om fjärrundervisning och vilka möjligheter det kan ge din skola? Kontakta oss direkt!