Bättre undervisning

Fjärrskolan har skapats ur egna erfarenheter. På 00-talet deltog våra barn i modersmålsundervisning. Samtidigt kunde vi själva se vilken svår situation modersmålslärarna hade, med långa resor mellan skolor och avsaknad av vikarier. Kommuner och skolor lever med ansträngd budget och har svårt att hitta kvalificerade lärare. Vi är väl insatta i vilka förutsättningar elever, skolor och kommuner lever under och är inriktade på att hjälpa alla med en viktig och ibland svår uppgift.

Våra huvudmål

För elever

Alla elever i Sverige ska ha tillgång till kvalificerad undervisning, oavsett var de bor eller vem de är.

För skolor

Skolor ska på ett enkelt sätt kunna erbjuda sina elever kvalificerad personal i de språk och ämnen de behöver.

För lärare

Lärare ska kunna jobba på distans för att fylla ut sin tjänst och ges möjlighet att utvecklas inom sitt yrke.

Nyttan med fjärrskolan

Vår webbaserade portal höjer undervisningens kvalitet. Våra tekniska lösningar ger större möjligheter att anlita kompetenta lärare, förenkla för våra elever runt om i Sverige och använda kommunala pengar effektivare. Vi brinner för språk, pedagogik och ökad förståelse mellan människor från olika kulturer och ursprung. Med Fjärrskolan tar vi nya steg mot ett helt självklart utnyttjande av fjärrundervisningens möjligheter.

Koncern med språkkompetens

Fjärrskolan ingår i ett familjeföretag med Umeå som bas och som har levererat språktjänster sedan 1997. Norrlands Språkservice i Umeå AB är moderbolaget. I koncernen ingår översättningsfirman Accent Språkservice, med sitt omfattande nätverk av professionella översättare runt om i världen. Uppdragsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor med utbildning som en specialitet. Vi har flera av landets största universitet som avtalskunder och även Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.