Språk och pedagogik

Vi finns för att hjälpa skolor när de saknar resurser lokalt och när de vill erbjuda fjärrundervisning till sina elever.

Vi baserar vår undervisning på de nationella studieplanerna och samarbetar nära med de lokala lärarna för att försäkra att eleverna få det stöd de behöver. Betygssättning för modersmålsundervisning och moderna språk görs i nära samarbete med skolans ansvarige rektor.

Fjärrskolan ser som sitt viktigaste syfte att hjälpa eleverna nå sina studiemål och att de ska utveckla sig både personligt och språkligt.

Våra språk i urval

Listan på språk Fjärrskolan kan erbjuda sina tjänster inom växer ständigt. Behöver du ett språk som saknas nedan så kontakta oss gärna. Genom vårt stora nätverk kan vi säkert ordna undervisning som passar just dina behov.

Studiehandledning och Modersmålsundervisning

 • Albanska
 • Arabiska
 • Assyriska
 • Dari
 • Engelska
 • Finska
 • Kurdiska
 • Mongoliska
 • Pashto
 • Persiska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Tagalog
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Turkiska
 • Tyska
 • Urdu

Ämnen för studiehandledning

 • Svenska som andraspråk
 • Svenska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religion
 • Naturvetenskap
 • Historia

Moderna språk

 • Finska
 • Franska
 • Spanska
 • Tyska