Vår metod

Avstånden i vårt land ställer stora krav på skolor och kommuner. Det är svårt att hitta kvalificerad personal lokalt för att ge alla elever den utbildning de behöver och har rätt till. Fjärrskolan vill vara en lösning på det problemet.

Vi sammanför skolor som saknar personal med duktiga och engagerade lärare från hela Sverige. Elever och lärare kan sitta på helt olika platser och ändå mötas och ha en gemensam lektion via internet.

Undervisning från hela landet till hela landet!

Kontakta oss

Tekniken är idag inget hinder för undervisning via internet. Sverige har ett enastående fibernät som nästan alla skolor är anslutna till och som utgör grunden för den lösning Fjärrskolan erbjuder: en möjlighet att ta bort avstånd och sammanföra eleverna med den pedagogiska kompetens de behöver.

Med vår lösning baserad på modern och tillförlitlig teknik fokuserar vi på det viktiga inom undervisningen: eleven och pedagogiken. Kompetent personal undervisar där de behövs, oavsett avstånd till elever eller skolor.